ការអនុវត្តច្បាប់ដោយបង្ខំ និង ប្រព័ន្ធផាកពិន័យតើនរណាជាអ្នកទទួលបន្ទុកក្នុងការអនុវត្តន៍ច្បាប់ចរាចរណ៍?

មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកគឺជាមន្ត្រីមកពីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននិងប៉ូលីសឬប៉ូលសប៉ូលីសអង្គភាពយោធាទទួលបន្ទុកក្នុងការរក្សាសណ្តាប់ធ្នាប់និងសុវត្ថិភាព
ពួកគេមានភារកិច្ចដូចខាងក្រោមនេះ
ដែលបានកើតឡើង

  • រក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់ចរាចរណ៍ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ

  • ការត្រួតពិនិត្យការល្បាតនិងការត្រួតពិនិត្យការរំលោភបទប្បញ្ញត្តិដោយផ្ទាល់ឬតាមរយៈឧបករណ៍ចរាចរណ៍

  • ធ្វើរបាយការណ៍ស្តីពីការសម្រួលចរាចរណ៍ ការរំលោភច្បាប់ចរាចរណ៍និងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍

ប៉ូលីសនៅក្នុងបន្ទុកនៃការរក្សាបាននូវសណ្តាប់ធ្នាប់ចរាចរណ៍និងសុវត្ថិភាពមានភារកិច្ចបន្ថែមមួយចំនួនទៀតទាក់ទងទៅនឹងប្រព័ន្ធការពិន័យនេះ៖

  • បង្ខំអោយមានការដាក់ពិន័យប្រឆាំងនឹងការរំលោភបំពាននៅក្រោមការដាក់ពិន័យដែលមានស្រាប់

  • សំរបសំរួលក្នុងករណីមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍

  • ការត្រួតពិនិត្យនិងកត់ត្រាព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងអំឡុងពេលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយប្រសិនបើចាំបាច់, រឹបអូសជាបណ្តោះអាសន្ននូវប័ណ្ណបើកបររថយន្តនិងឃាត់ទុករថយន្ត

  • រៀបចំនិងបញ្ជូូនរបាយការណ៍រួមជាមួយភស្តុតាងទៅតុលាការប្រសិនបើមានការចាំបាច់។


តើមានការកំរិតណាមួយទៅលើអំណាចរបស់មន្ត្រីប៉ូលីសដែរ ឬ ទេ?

ប្រសិនបើមានប៉ូលីសណាម្នាក់រឹបអូសយកប័ណ្ណបើកបរ ស្លាកលេខរថយន្ត រឺប័ណ្ណសម្គាល់ ប៉ូលីសម្នាក់នោះ អាចប្រឈមមុខនឹងការដាក់ពន្ធធនាគារពី៦ថ្ងៃ ទៅ ១ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ពី ១០០ ០០០ ទៅ ៨០០ ០០០រៀល។

តើមានការកាត់បន្ថយសុពលភាពនៅលើប្រព័ន្ធប័ណ្ណបើកបរដែរឬទេ?

អាជ្ញាប័ណ្ណបើកបរទាំងអស់មានកាតពិន្ទុមួយដែលមាន12ពិន្ទុ។ពិន្ទូទាំងនេះអាចត្រូវបានកាត់រាល់ពេលដែលអ្នកបើកបររំលោភលើបទប្បញ្ញត្តិចរាចណ៍រ។ វាអាចត្រូវបានដកពី 1 ទៅ 8 ក្នុងការរំលោភច្បាប់ចរាចរណ៍ម្តង។

ពេលដែលពិន្ទុទាំងអស់ត្រូវបានកាត់ប័ណ្ណបើកបរនឹងប្រើការលែងបានហើយអ្នកបើកបរត្រូវទៅរៀនបើកបរសាជាថ្មីនិងប្រលងយកប័ណ្ណបើកបរម្តងទៀតយ៉ាងហោចណាស់៦ខែក្រោយ។

តើអ្វីគឺជាប្រព័ន្ធផាកពិន័យដែលទាក់ទងនឹងការល្មើសច្បាប់ចរាចរណ៍?

អ្នកបើកបរដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសក្នុងការបើកបររថយន្តមួយទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌ។ អ្នកគ្រប់គ្រងឬម្ចាស់រថយន្តត្រូវបានគេទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់រដ្ឋប្បវេណីក្នុងករណីរថយន្តរបស់ពួកគេបង្កឱ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នក

ដទៃ។

  • ពិន័យដែលទាក់ទងទៅនឹងការបំពានឯកសារក្នុងការបើកបរ

ការបំពានច្បាប់

ការពិន័យ


ការបើកបរដោយគ្មានប័ណ្ណបើកបរ ឬ ក្នុងកំឡុងពេ- លដែលប័ណ្ណបើកបរត្រូវបានដកហូត ព្យួរ ឬប័ណ្ណ បើកបរត្រូវទុកជាមោឃៈ


ជាប់ពន្ធធនាគារពី ៦ថ្ងៃ ទៅ មួយខែ និងពិន័យជា ប្រាក់ពី ១០០,០០០ ទៅ ៨០០,០០​០ រៀលការបើកបរដោយគ្មានប័ណ្ណសម្គាល់រថយន្ត រឺស្លាក លេខ

ជាប់ពន្ធធនាគារពី ៦ថ្ងៃ ទៅ មួយខែ និងពិន័យជា ប្រាក់ពី ១០០,០០០ ទៅ ៨០០,០០០រៀល


ប្រើប្រាស់ប័ណ្ណបើកបរក្លែងក្លាយ ប័ណ្ណសម្គាល់ក្លែង ក្លាយ ឬ ស្លាកលេខក្លែងក្លាយ


ជាប់ពន្ធធនាគារពី ២ឆ្នាំទៅ ៥ឆ្នាំ និង ពិន័យជាប្រាក់ ពី៤,០០០,០០០ ទៅ ១០,០០០,០០០ រៀល (មាត្រាទី ៦៣០ នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ)


ការក្លែងបន្លំប័ណ្ណបើកបរ ប័ណ្ណសម្គាល់រថយន្ត ឬ ស្លាកលេខជាប់ពន្ធធនាគារពី ២ឆ្នា ទៅ ៥ឆ្នាំ (មាត្រាទី ៦២៩ នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ).


  • ពិន័យទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់សារធាតុ

ឧក្រិដ្ឋកម្ម

ការពិន័យ

អ្នកបើកបរក្រោយឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងស្រវឹងអត្រា

០.៤០ មីលីក្រាមឡើងទៅក្នុងមួយលីត្រនៃខ្យល់ ឬ ០.៨០ ក្រាមឡើងទៅក្នុងមួយលីត្រឈាម។


ជាប់ពន្ធធនាគារពី១ខែទៅ៦ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ពី

៨០០​ ០០០ ទៅ ៤ ០០០ ០០០​រៀល

មិនឈប់រថយន្តទៅតាមការបញ្ជារបស់ប៉ូលីសដើម្បី ត្រូតពិនិត្យជាតិស្រវឹង ឬ គ្រឿងញឿន


ជាប់ពន្ធធនាគារពីថ្ងៃទៅមួយខែនិងពិន័យជាប្រាក់ពី១០០,០០០ ទៅ ៨០០,០០០រៀល


បដិសេធមិនអោយត្រួតពិនិត្យរថយន្តសម្រាប់វត្តមាននៃគ្រឿងស្រវឹង ឬ ថ្នាំញឿន


ជាប់ពន្ធធនាគារពី ៦ថ្ងៃទៅមួយខែនិងពិន័យជាប្រាក់ ពី ១០០,០០០​ ទៅ ៨០០,០០០រៀល


តើមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើង?

ប្រសិនបើគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នោះធ្វើអោយខូចខាតតែទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិភាគីទាំងពីរអាចធ្វើការចចារនិងយល់ព្រមជាឯកឆន្ទ

ដោហមិនចាំបាច់មានការធ្វើអន្តរាគមន៍ពីប៉ូលីសចរាចរណ៍។

ប្រសិនបើករណីមានមនុស្សរបួស​ ឬ ស្លាប់ អ្នកបើកបរ ឬ អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវដែលទាក់ទងនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ ចរាចរណ៍ ឬ អ្នកដែលឃើញនូវហេតុការណ៍គួរតែចាត់វិធានការណាមួយភ្លាមៗដើម្បីរាយការណ៍ទៅកាន់ អាជ្ញាធម៏មូលដ្ឋានដែលនៅជិតបំផុត ឬ ប៉ូលីសចរាចរណ៍ ឬ បញ្ជូនជនរងគ្រោះទៅមន្ទីរពេទ្យដែលនៅជិតបំផុត

តើមានការធានារ៉ាប់រងអ្វីខ្លះនៅពេលដែលមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើង?

ប្រសិនបើគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ បុគ្គលទីបីដែលគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍បានល្អ ហើយជាអ្នកដែលទទួលរងគ្រោះ លើរូបរាងកាយ​ ឬ ទ្រព្យសម្បត្តិនឹងត្រូវបានគេសងជំងឺចិត្តដោយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទៅលើការបាត់បង់ឬការខូចខាតដោយយោងទៅលើកំរិតនៃការខូចខាតរបស់វា។
Comments